Ymatebion Holiaduron Rhieni

Holiadur Tachwedd 2014 - Bydd eich hymatebion yn ein hcynorthwyo wrth lunio cynllun datblygu'r ysgol.

Diolch i chi am ymateb i'r holiadur diweddar. Fe welwch isod y canlyniadau ar dudalen 2 ymlaen. Byddaf yn gosod y ffordd ymlaen ar y

dudalen hon cyn hir. Mr. A.