CrhA (Babanod)

CADEIRYDDES - JOANNE WILLIAMS

YSGRIFENYDDES - CATRIN JONES

TRYSORYDDES - EMMA HEYES

 

COFNODION CRhA EBRILL 2015

 

 

 


 

 
Mae pob rhiant, gwarchgeidwad a staff yn aelodau o'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon , ac mae croeso i unrhyw un i gyfarfodydd y pwyllgor.
Fel arfer, cynhelir cyfarfodydd y Pwyllgor unwaith y tymor. Bwrwch golwg ar y calendr ar gyfer y dyddiad nesaf. Yn bennaf, nod y CRhA yw codi arian ar gyfer y pethau ychwanegol na fydd cyllideb yr ysgol yn cwmpasu. Yn y flwyddyn ddiwethaf darparwyd offer TGCh , ty crwn a llyfrau. Rydym bob amser yn chwilio am ddigwyddiadau newydd, felly os oes gennych unrhyw syniad, rhowch wybod i ni. Cysylltwch ag unrhyw aelod o'r
pwyllgor drwy ddanfon e-bost at
DEWCH, YMUNWCH A GWNEWCH WAHANIAETH !!