Derbyniadau

Cofrestrwch enw eich plentyn ar gyfer yr

Ysgol Iau a'r Ysgol Babanod ar wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin  

http://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/preswylwyr/addysg-ac-ysgolion/derbyniadau-a-throsglwyddiadau/