PROFION CENEDLAETHOL BLWYDDYN 2 - ENGHREIFFTIAU

 

Papurau Rhifedd Rhesymu

Papurau Rhifedd Gweithdrefnol

PRAWF DARLLEN 1

PRAWF DARLLEN 2

RHIFEDD GWEITHDREFNOL 1

RHIFEDD GWEITHDREFNOL 2

RHIFEDD RHESYMU 1

RHIFEDD RHESYMU 2

Cyfnod Sylfaen

Gwybodaeth pynciol DERBYN 1  / RECEPTION 1 subject information 

Gwybodaeth pynciol DERBYN  2  / RECEPTION 2 subject information 

Gwybodaeth pynciol BLWYDDYN 1  / YEAR 2 subject information 

Gwybodaeth pynciol BLWYDDYN 2  / YEAR 2 subject information