Moeswers y mis


Ysgol Llangennech @LlangennechIau

20 May RT @AddGorffStrade: Uchafbwyntiau'r Gŵyl Hwyl heddiw https://t.co/R3i5erI1xw @ysgoldewisant47 @YGBrynsierfel @LlangennechIau @YsgolPumHeol…

17 May Bechgyn blwyddyn 4 yn joio heddi! Year 4 boys enjoying their day! Diolch @chwaraeonyrurdd #criced https://t.co/nXfA7EbkQT

14 May Llongyfarchiadau i bawb a ddaeth i Eisteddfod yr Hendy heddiw. Diolch am gefnogi!! Well done everyone who attended Hendy Eisteddfod today! 👍

14 May Arbennig!! Well done!!! https://t.co/vKAwZfQ3HQ

11 May RT @KeriChahal: @LlangennechIau sports hall @CricketWales session 🏏👍@Chance2Shine even when it rains 🌧#powerofcricket https://t.co/Y1shjQPJ…

7 May RT @NiaWells1: @LlanelliU11s @LlangennechIau U11s sevens squad 2016 https://t.co/bUuLP0IuOu

5 May RT @NiaWells1: @LlangennechIau @YGBrynsierfel @BrynSchool @RFCLlangennech Llangennech RFC U11s(next season u12)looking for players https://…

28 Apr View Eisteddfod #ArtandCraft results on the Urdd's website. Congratulations everyone, and thanks for your efforts.👍 https://t.co/C7hpoYrDhf

28 Apr Mae canlynadau Eisteddfod #CelfaChrefft Rhanbarth Dwyrain Myrddin nawr ar wefan yr Urdd. Llongyfarchiadau i bawb.👍 https://t.co/C7hpoYrDhf

25 Apr RT @NiaWells1: @RFCLlangennech @LlangennechIau https://t.co/w9b5JocZBH

LLYTHYRON

Cyfarfod Llywodraethwyr i rieni

Bwydlen y gaeaf

Llythyr rhybudd ymgynghoriad

Llythyr presenoldeb

Llau Pen

complaints 2015.doc

MEDDYGINIAETH MEDICINES.doc 

Immobilise Bike Leaflet_Part1.pdf 

Llythyr Rhieni Cymraeg- Hysbysiadau Cosb.pdf

Addysg Foesol 

Parent Forum October '14.odt

Llythyr gwyliau heb ganiatad

 

Ymgynghoriad i Gynllun Strategol Iaith Mewn Addysg Cyngor Sir Gâr. Dyddiad cau Ebrill 30.

Carmarthenshire WESP- December 2015 update.pdf

CSGA SIR GAR 2015.pdf

CSyGMA-WESP- Rhieni-Parents.docx

Deunydd profion

Papurau Profion Cenedlaethol o dan Dysgu ac yna Cyfnod Sylfaen neu Cyfnod Allweddol 2.

Diwrnod Cenedlaethol y Llyfr gyda Heini S4C

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

DIOLCH ARBENNIG I IWAN A DAFYDD STEPHENS AM YR AWYRLUNIAU

Website Hits: 79901

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Arolwg / Inspection
Arolwg / Inspection

Child Protection Policy 2015.doc

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

B2 Clwb Mathemateg Year 2 Maths Club25May2016

9:00 am - 3:00 pm @ Babanod

Year 2 pupils only from classes Mrs Holcombe Mrs Parry Mrs Gealy

Hanner Tymor / Half Term30May2016

4:00 pm - 03 jun, 4:30 pm

Cyfarfod PTA Meeting06Jun2016

6:00 pm - 7:00 pm @ Babanod

PLEASE COME ALONG TO DISCUSS THE SUMMER EVENT AND TO SUPPORT DEWCH I GEFNOGI AC I DRAFOD DIGWYDDIAD YR HAF.

B2 Clwb garddio / Urdd/ Chwaraeon08Jun2016

12:00 am - 1:00 am @ Babanod

Year 2 club with a mixture of gardening, Urdd and Sports Cymysgwch o arddio, Urdd a chwaraeon

B2 Clwb garddio / Urdd/ Chwaraeon15Jun2016

12:00 am - 1:00 am @ Babanod

Year 2 club with a mixture of gardening, Urdd and Sports Cymysgwch o arddio, Urdd a chwaraeon

Proms Ysgolion Llanelli School Proms (Year 6)15Jun2016

7:00 pm - 9:30 pm @ Ffwrnes, Llanelli

Tickets can be purchased at www.theatrausirgar.co.uk 08452263510 Ffoniwch yr uchod am docynnau

Mrs Parry's Class Assembly17Jun2016

9:15 am - 10:15 am @ Babanod

Parents and guardians very welcome to join us for this short assembly.

PTA Gweithgaredd Haf / Summer Event18Jun2016

12:00 am - 1:00 am @ Babanod

Gwybodaeth i ddilyn / Information to follow

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>
Internet Safety
Internet Safety
Diogelwch y Rhyngrwyd
Diogelwch y Rhyngrwyd