Addysg yn y Cartref

 Fel ysgol, ‘rydym wedi gwirio’r gwefannau sydd ar y dudalen hon, ac yn eu cymeradwyo.

DOLENNI MATHEMATEG

Cewch fynediad rhydd i’r gwefannau Mathemateg canlynol ac maen nhw’n cynnwys llawer o gemau ac adnoddau arlein i gefnogi addysg eich plentyn yn y cartref.

www.ictgames.com

www.woodlands-junior.kent.sch.uk/maths/

http://www.bbc.co.uk/schools/maths

http://www.wmnet.org.uk/resources/gordon/Hit%20the%20button%20v9.swf

http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy.html

 

Ym mlynyddoedd 3, 4, 5 a 6, ‘rydym yn tanysgrifio i Sumdog a Primarymaths. Bydd gan eich plentyn gyfrinair unigol i’w ddefnyddio i fewngofnodi yn y tŷ neu yn yr ysgol. Mae’r safleoedd hyn yn arbennig o ddefnyddiol i helpu datblygu ystwythder meddyliol eich plentyn ac i atgyfnerthu’r hyn y mae e/hi wedi’i ddysgu yn yr ysgol. Gallwch gefnogi’ch plentyn drwy ei annog i ymweld â’r safleoedd yma yn gyson ac wrth drafod cynnydd/ cyrhaeddiad gyda fe/hi. Cliciwch ar y ddelwedd isod i fynd yn syth i’r wefan.

 

DOLENNI SAESNEG

Mae gan The National Literacy Trust wefan wych, gyda cherrig milltir, deunydd hwyl, llyfrau a thaflenni gweithgaredd ar gyfer gwahaol grwpiau oedran. Gwefan ardderchog i’w harchwilio. Cliciwch yma am y we-ddolen -

http://www.wordsforlife.org.uk/

 

Gwefan dda arall i gefnogi’ch plentyn wrth iddo/iddi ddarllen a mwynhau llyfrau yw Story Museum. Mae ‘na weithgareddau stori ar gyfer grwpiau oedran, ac mae dolenni pellach i wefannau eraill sy’n cynnwys storïau. Yn ogystal, mae adran ar wefan Story Museum lle y gallwch ddewis pa fath o stori i rannu gyda’ch plentyn. Dyma’r ddolen i’w defnyddio -

 http://www.storymuseum.org.uk/stories-at-home 

 

DOLENNI TGCh

Os ‘dych chi am ddatblygu sgiliau cyffwrdd-deipio eich plentyn, defnyddiwch y wefan hon os gwelwch yn dda - 

http://www.bbc.co.uk/schools/typing/

 

DOLENNI HANES

Os ‘dych chi am helpu’ch plentyn i ddysgu rhagor am hanes Prydain, mae’r rhain yn wefannau da i’w defnyddio -

http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/history.html

 http://www.bbc.co.uk/history/british/

 http://www.visitbritain.com/en/Destinations-and-Maps/

http://www.nationaltrust.org.uk/

http://www.ssgreatbritain.org/

http://www.steam-museum.org.uk/

Os ‘dych chi am helpu’ch plentyn i ddysgu rhagor am hanes y Byd, mae’r rhain yn wefannau da i’w defnyddio -

Ac yn olaf, ar gyfer y plant hynny sy’n hoff o’r llyfrau Horrible History, ‘rydym yn siwr y byddan nhw’n mwynhau’r we-ddolen hon -

http://www.britishmuseum.org/explore/young_explorers1.aspx

 

DOLENNI CERDDORIAETH

Os hoffech chi atgoffa’ch plentyn o eiriau caneuon Sing Up neu ddysgu rhai newydd defnyddiwch y we-ddolen ganlynol os gwelwch yn dda -

http://www.singup.org/songbank/