Cyfnod Allweddol 2

Gweler isod y ddolen gyswllt ar gyfer deunydd ymarfer y profion cenedlaethol

 Papurau Rhifedd Rhesymu

Papurau Rhifedd Gweithdrefnol 

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/numeracy-sample-materials/?lang=cy

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-sample-materials/?skip=1&lang=en

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-sample-materials/?skip=1&lang=cy

http://www.sats-papers.co.uk/