Staff Medi 2014

Our expedition members wrote articles about their pre-education in India for blog for students.

    Staff Ysgol Babanod

Pennaeth: Mr. G. Anderson

Penaethiaid Cynorthwyol: Mrs. M. Lewis a Mrs. L. Parry

Athrawon Derbyn 1: Mrs. J Clarke (Uwch Athrawes) a Mrs. T. Armstrong

Athrawon Derbyn 2: Mrs. Mallt Lewis a Mrs Rachel Lewis

Athrawon Blwyddyn 1: Mrs. H. Dawney a Mrs. W. Murdoch Mrs. R. Richards (athrawes gefnogi)

Athrawon Blwyddyn 2: Mrs. N. Holcombe a Mrs. A. Gealy

Athrawes Blwyddyn 1 a 2 Saesneg: Mrs. L. Parry

Athrawes Anghenion Dysgu Ychwanegol: Mrs. E. Anderson

Arweinydd System / Ymgynghorydd y Sir:  Mr. Emyr Wynne Jones

Staff Cynorthwyol  

Swyddog Gweinyddol: Mrs. A. Clement

Cynorthwywyr Addysgu:

Mrs. H. Sanders, Mrs. S. Lewis, Mr. Storer, Miss S. Jones, Miss N. Bowler

Miss N. Griffiths, Miss D Jones, Mrs. L. Graves, Miss N. Thomas, Miss S. Lund

Miss D. Allcard, Mrs Rh. Evans, Miss Ll. Roberts, Miss C. Bolt

Rheolwr Safle: Mr. S. Reynolds

Swyddog Arian Cinio: Mrs. T. Thomas

Staff y Gegin:

Mrs. Jean Phillips (prif gogyddes), Mrs. L. Bassett, Mrs. L. Morgan

 

Staff Ysgol Iau

Pennaeth: Mr. G. Anderson

Penaethiaid Cynorthwyol: Mrs. Rh. Davies a Mrs. K. Evans

Athrawon Blwyddyn 3: Mrs. L. Lewis a Miss G. Baker

Athrawon Blwyddyn 4: Mr. L. Richards a Miss L. Rees

Athro Blwyddyn 3 a 4E: Mr. S. Davies

Athrawes Blwyddyn 5: Mrs. Rh. Davies

Athro Blwyddyn 5 a 6: Mr. S. Owen

Athrawes Blwyddyn 6: Miss L. Thomas

Athrawes Blwyddyn 5 a 6E: Mrs. K. Evans

Arweinydd System / Ymgynghorydd y Sir:  Mr. Emyr Wynne Jones

Staff Cynorthwyol

Swyddog Gweinyddol: Mrs. A. Clement

Cynorthwywyr Dosbarth:

Mrs. T. Siddell, Mrs. L. Edmunds, Mrs. C. Williams, Mrs. C. Davies,

Mrs. Jane Edwards, Miss S. King,

Derbynwraig: Mrs. S. Sheen

Swyddog Gweinyddol Cinio: Mrs. L. Star

Staff y Gegin:

Mrs. C. John, Mrs. M. Paskell, Mrs. L. Star