Moeswers y mis


Ysgol Llangennech @LlangennechIau

12 Oct RT @WelshAmbPIH: We are @LlangennechIau delivering lifesaving training to the children #WASTShoctober #CPR #AED @WelshAmbulance https://t.c…

12 Oct Diolch. Thank you @WelshAmbPIH #WASTShoctober. Raising awareness of #firstaid. Datblygu ein hymwybyddiaeth o… https://t.co/LOwmdbAy55

10 Oct RT @LlwythyLlan: Cysylltwch os hoffech docynnau. Please get in touch if you'd like tickets. Please RT. 👍🏼 https://t.co/lb36f8uiIX

6 Oct RT @Anikalloyd100: Please could we have a retweet! @LlangennechIau @LlangennechL @BPortPrimary @pembreyburrypt @ColegSirGar @DafenWelfareCC…

30 Sep RT @MenterCGE: Bore gwych ddoe yn @LlangennechIau yn gwneud 'Y Bake Off' I ddathlu penblwydd @MenterCGE yn 25 oed. Gobitho oedd y cacennau…

21 Sep Diolch yn fawr/Thank you very much @Stiwdiobox @cymrufm @marcgriffiths.

21 Sep @cymrufm @marlloyd cân fach neis ar y rhaglen heno o'r steddfod cwpwl o flynyddoedd yn ôl ...rhywwbeth am ddraenog?!😄

21 Sep RT @cymrufm: Cofiwch am raglen criw ysgol @LlangennechIau ymlaen heno am 7 ar @cymrufm ewch i https://t.co/zq3RWvkMBh i wrando'n fyw 🎤📻 htt…

20 Sep RT @stjohnlloyd: Please share information about our Yr5&6 open evening on the 4th of October @YsgolyrHendy @LlangennechIau @YsgolTrimsaran…

14 Sep RT @Stiwdiobox: Hyfryd oedd fod yng nghwmni disgyblion bl 6 Ysgol @LlangennechIau heddiw.Ewch i https://t.co/5SLJQlwDMt i wrando #gweithdyr…

Cylchlythyron diweddaraf

Latest Newsletters

There are currently no newsletters.

LLYTHYRON

Hysbyseb cymorth gwisg ysgol Unsain

Gwybodaeth diogelwch tywydd cynnes

Llythyr presenoldeb

Llau Pen

complaints 2015.doc

MEDDYGINIAETH MEDICINES.doc 

Llythyr Rhieni Cymraeg- Hysbysiadau Cosb.pdf

Addysg Foesol 

Llythyr gwyliau heb ganiatad

 

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

Llythyr blwyddyn newydd

Dolen bwysig i hysbysiad cyhoeddus am Ysgolion Llangennech.

Cyfle i ddweud eich dweud am ddyfodol Ysgolion Llangennech.

http://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/hysbysiadau-cyhoeddus/ysgol-babanod-ac-ysgol-iau-llangennech

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgolion croesawgar yw ysgolion y pentref, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgolion hapus hyn yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

DIOLCH ARBENNIG I IWAN A DAFYDD STEPHENS AM YR AWYRLUNIAU

Website Hits: 95443

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Arolwg / Inspection
Arolwg / Inspection

Internet Safety
Internet Safety

Child Protection Policy 2015.doc

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Parental meetings Inf and Juniors / cyfarfodydd rhieni Bab ac Iau18Oct2016

3:15 pm - 5:30 pm @ IAU a BABANOD

A letter will be distributed prior to the target setting meetings. Can you please note your preference for time and date for all children leaving enough time for appointments. Cynhelir cyfarfodydd y ddwy ysgol ar yr un noson i'ch cynorthwyo gyda threfniadau gwaith a gofal. Meetings are held on the same evening to help with your work and child care arrangements

Parental meetings Inf and Juniors / cyfarfodydd rhieni Bab ac Iau19Oct2016

3:15 pm - 5:30 pm @ IAU a BABANOD

A letter will be distributed prior to the target setting meetings. Can you please note your preference for time and date for all children leaving enough time for appointments. Cynhelir cyfarfodydd y ddwy ysgol ar yr un noson i'ch cynorthwyo gyda threfniadau gwaith a gofal. Meetings are held on the same evening to help with your work and child care arrangements

Urdd Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 420Oct2016

3:00 pm - 4:00 pm @ Iau / Juniors

Bingo

Disgl Calan Gaeaf / Infants Disco 4.30-5.30 for Derbyn 1 a 2 & 5.45-6.45 for Blwyddyn 1 a 2.20Oct2016

4:00 pm - 5:00 pm @ Top School / Ysgol Dop

4.30-5.30 for Derbyn 1 a 2. 5.45-6.45 for Blwyddyn 1 a 2. Plant gyrraedd trwy brif fynedfa'r ysgol. Rhieni i gasglu'u plant drwy fynedfa cefn yr ysgol. Children to enter through front door only and to be collected via rear door near top gates.

Gwasanaeth Dosbarth Mrs Murdoch Class Assembly21Oct2016

9:15 am - 9:30 am @ Babanod Infants

Parents welcome to join / Croeso cynnes i rieni

Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays24Oct2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays25Oct2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays26Oct2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays27Oct2016

12:00 am - 1:00 am

Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holidays28Oct2016

12:00 am - 1:00 am

Clwb chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club01Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal Mr Davies a Mrs Lewis

B5 a 6 cyfarfod gyda phennaeth Strade / a meeting with the Head of Strade01Nov2016

6:00 pm - 7:00 pm @ Llangennech

An opportunity to meet staff and pupils from Ysgol y Strade Cyfle i gwrdd â staff a disgyblion Y Strade

Urdd Blwyddyn 2 / Year 202Nov2016

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod / Infants

Clwb ipads / Ipad club03Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Mr Owen

Urdd Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 603Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Clwb chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club08Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal Mr Davies a Mrs Lewis

Urdd Blwyddyn 2 / Year 209Nov2016

2:50 pm - 4:00 pm @ Babanod / Infants

Clwb ipads / Ipad club10Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Mr Owen

Urdd Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 610Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm @ Iau / Juniors

Celf / Art

Clwb chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club15Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal Mr Davies a Mrs Lewis

Urdd Blwyddyn 1 / Year 116Nov2016

2:50 pm - 4:50 pm @ Babanod / Infants

Clwb ipads / Ipad club17Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Mr Owen

Urdd Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 617Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm @ Iau / Juniors

Dawnsio Gwerin

Gwasanaeth Dosbarth Mrs Dawney Class Assembly18Nov2016

9:15 am - 9:30 am @ Croeso i rieni / Parents welcome

Clwb chwaraeon 5 a 6 / Year 5 and 6 Sports Club22Nov2016

3:00 pm - 4:00 pm

Yng ngofal Mr Davies a Mrs Lewis

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>
Diogelwch y Rhyngrwyd
Diogelwch y Rhyngrwyd