Gwybodaeth

Mae’r ysgol hon yn:

LLEOLIAD

Adeiladwyd yr ysgol yn 1952. Saif ynghanol caeau chwarae ar ochr ddwyreiniol pentref Llangennech, Sir Gaerfyrddin. Mae traffordd yr M4 (cyffordd 48) ond rhyw hanner milltir i ffwrdd.